เมือวันที่ 22 มีนาคม 2564 นักเรียนโรตารี่กรุงเทพ ชั้น ม. 2 จำนวน 63 คน ได้เข้าร่วม โครงการรักปลอดภัย จัดโดยกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองพลับ