เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ในปีการศึกษา 2563