เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มอบกระเช้าแทนคำขอบคุณ และสวัสดีปีใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร บ้านหนองพลับ ที่มาอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน และ คุณลุงสมนึก อิ่มทรัพย์ ที่มีจิตอาสามาช่วยทำความสะอาดบริเวรโรงเรียน